Zapraszamy do kontaktu

Perfectto events

Perfectto Sp. z o.o.
ul. Truskawiecka 2A
02-929 Warszawa

mail: biuro@perfectto.pl
office: +48 22 127 87 77

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Czerniakowska 100 | 00-454 Warszawa | KRS 0000501606